SEDMI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

  SEDMI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

  Multimedijska dvorana KBC Sestre milosrdnice

  HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HLZ-a
  HRVATSKO DRUŠTVO ZA MOŽDANI UDAR
  HRVATSKO DRUŠTVO NEUROIMUNOLOGIJU I NEUROGENETIKU
  KLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC „SESTRE MILOSRDNICE“

  ORGANIZIRAJU:

  SEDMI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE
  HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

  1. do 24. svibnja 2014.

  Multimedijska dvorana KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

  TEME KONGRESA:

  Rizični čimbenici za moždani udar

  Akutno zbrinjavanje moždanog udara

  Novosti u dijagnostici moždang udara

  Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara

  Rijetki uzroci moždanog udara

  Dijagnostički i terapijski izazov moždanih krvarenja

  Zbrinjavanje posljedica moždanog udara

  Neurorehabilitacija

  U sklopu kongresa održat će se i sastanak Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

  Kotizacije nema!

  Srdačno Vas pozivamo da prisustvujete ovom Kongresu koji će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.