DRUGA ZAGREBAČKA FABRY ŠKOLA

  DRUGA ZAGREBAČKA FABRY ŠKOLA

  Klinika za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“

  Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje
  Hrvatskog liječničkog zbora
  Hrvatskog društva za neuroimunologiju i neurogenetiku
  Hrvatskog društva za moždani udar
  Hrvatskog društva za prevenciju boli

  o r g a n i z i r a j u

  DRUGA ZAGREBAČKA FABRY ŠKOLA
  S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJE

  17. studenog 2015.

  Dvorana Klinika za neurologiju,
  KBC Sestre milosrdnice,
  Vinogradska 29, Zagreb

  Kotizacije nema!