Multimedijska dvorana KBC Sestre milosrdnice

  HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HLZ-a
  HRVATSKO DRUŠTVO ZA MOŽDANI UDAR
  HRVATSKO DRUŠTVO NEUROIMUNOLOGIJU I NEUROGENETIKU
  KLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC „SESTRE MILOSRDNICE“

  ORGANIZIRAJU:

  SEDMI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE
  HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

  1. do 24. svibnja 2014.

  Multimedijska dvorana KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

  TEME KONGRESA:

  Rizični čimbenici za moždani udar

  Akutno zbrinjavanje moždanog udara

  Novosti u dijagnostici moždang udara

  Primarna i sekundarna prevencija moždanog udara

  Rijetki uzroci moždanog udara

  Dijagnostički i terapijski izazov moždanih krvarenja

  Zbrinjavanje posljedica moždanog udara

  Neurorehabilitacija

  U sklopu kongresa održat će se i sastanak Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

  Kotizacije nema!

  Srdačno Vas pozivamo da prisustvujete ovom Kongresu koji će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.