GALERIJA

  ŠESTI HRVATSKI NEUROIMUNOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem – HIBRID 30.– 31. 03. 2023. u Zagrebu te šesti skup medicinskihsestara i tehničara u neuroimunologiji

  ŠESTI HRVATSKI NEUROIMUNOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem – HIBRID 30.– 31. 03. 2023. u Zagrebu te šesti skup medicinskihsestara i tehničara u neuroimunologiji

  8. Zagrebačka Fabry škola

  8. Zagrebačka Fabry škola

  1. Zagrebačka škola glavobolje

  1. Zagrebačka škola glavobolje

  4.Simpozij Covid-19 i post Covid u neurologiji, 17.studenoga 2022.

  4.Simpozij Covid-19 i post Covid u neurologiji, 17.studenoga 2022.

  HITNA STANJA U NEUROLOGIJI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM 20. i 21. LISTOPADA 2022.

  HITNA STANJA U NEUROLOGIJI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM 20. i 21. LISTOPADA 2022.

  ČETVRTI NACIONALNI KONGRES GLAVOBOLJE I BOLI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  ČETVRTI NACIONALNI KONGRES GLAVOBOLJE I BOLI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  6th MULTIPLE SCLEROSIS ACADEMY INTERNATIONAL POSTGRADUATE COURSE PROGRAM ZAGREB – DUBROVNIK – CROATIA IUC

  6th MULTIPLE SCLEROSIS ACADEMY INTERNATIONAL POSTGRADUATE COURSE PROGRAM ZAGREB – DUBROVNIK – CROATIA IUC

  7. Zagrebačka Fabry škola

  7. Zagrebačka Fabry škola

  TREĆI SIMPOZIJU COVID-19 I POSTCOVID U NEUROLOGIJI s međunarodnim sudjelovanjem – online

  TREĆI SIMPOZIJU COVID-19 I POSTCOVID U NEUROLOGIJI s međunarodnim sudjelovanjem – online

  GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2021.?

  GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2021.?

  DRUGI HRVATSKI KONGRES O NEURODEGENERATIVNIM BOLESTIMA i Svjetski dan moždanog udara 29.10.2021. #worldstrokeday

  DRUGI HRVATSKI KONGRES O NEURODEGENERATIVNIM BOLESTIMA i Svjetski dan moždanog udara 29.10.2021. #worldstrokeday

  DRUGI SIMPOZIJ COVID-19 I POSTCOVID U NEUROLOGIJI – online

  DRUGI SIMPOZIJ COVID-19 I POSTCOVID U NEUROLOGIJI – online

  TREĆI NACIONALNI KONGRES GLAVOBOLJE I BOLI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM – online

  TREĆI NACIONALNI KONGRES GLAVOBOLJE I BOLI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM – online

  5th MULTIPLE SCLEROSIS ACADEMY

  5th MULTIPLE SCLEROSIS ACADEMY

  5. Hrvatski neuroimunološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

  5. Hrvatski neuroimunološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

  6. Zagrebačka Fabry škola

  6. Zagrebačka Fabry škola

  PRVI POST COVID-19 SIMPOZIJ s međunarodnim sudjelovanjem Online, hotel Dubrovnik, Gajeva 1, Zagreb

  PRVI POST COVID-19 SIMPOZIJ s međunarodnim sudjelovanjem Online, hotel Dubrovnik, Gajeva 1, Zagreb

  PRVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ COVID-19 I NEUROLOGIJA – online hotel Dubrovnik, Gajeva 1, Zagreb

  PRVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ COVID-19 I NEUROLOGIJA – online hotel Dubrovnik, Gajeva 1, Zagreb

  GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2020.? MEDICINA TEMELJENA NA DOKAZIMA 19. SIMPOZIJ

  GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2020.? MEDICINA TEMELJENA NA DOKAZIMA 19. SIMPOZIJ

  5. Zagrebačka Fabry škola

  5. Zagrebačka Fabry škola

  DESETI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA s međunarodnim sudjelovanjem

  DESETI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA s međunarodnim sudjelovanjem

  DRUGI NACIONALNI KONGRES GLAVOBOLJE I BOLI s međunarodnim sudjelovanjem

  DRUGI NACIONALNI KONGRES GLAVOBOLJE I BOLI s međunarodnim sudjelovanjem

  4th MULTIPLE SCLEROSIS ACADEMY ZAGREB – DUBROVNIK – CROATIA Hotel Dubrovnik, Zagreb

  4th MULTIPLE SCLEROSIS ACADEMY ZAGREB – DUBROVNIK – CROATIA Hotel Dubrovnik, Zagreb

  DRUGI HRVATSKI KONGRES NEUROGENETIKE

  DRUGI HRVATSKI KONGRES NEUROGENETIKE

  18. SIMPOZIJ – GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2019.?

  18. SIMPOZIJ – GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2019.?

  Četvrti Hrvatski neuroimunološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem i drugi regionalni skup: multipla skleroza u fokusu – dijagnostika i terapija u zemljama srednje i jugoistočne Europe te četvrti skup medicinskih sestara i tehničara u neuroimunologiji 2. – 5. svibnja 2019. Opatija, hotel 4. Opatijska cvijeta

  Četvrti Hrvatski neuroimunološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem i drugi regionalni skup: multipla skleroza u fokusu – dijagnostika i terapija u zemljama srednje i jugoistočne Europe te četvrti skup medicinskih sestara i tehničara u neuroimunologiji 2. – 5. svibnja 2019. Opatija, hotel 4. Opatijska cvijeta

  3rd MS Academy with international participation IUC-Dubrovnik Croatia 2019.

  3rd MS Academy with international participation IUC-Dubrovnik Croatia 2019.

  World Stroke Day 29.10.2018.

  World Stroke Day 29.10.2018.

  Klinika za neurologiju

  Klinika za neurologiju