GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2023? Medicina temeljena na dokazima – hibrid

  GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2023? Medicina temeljena na dokazima – hibrid

   Poštovane kolegice, poštovane kolege!

  U ime organizatora Akademkinje Vanje Bašić Kes zadovoljstvo nam je pozvati vas da sudjelujete na 

  GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2023? Medicina temeljena na dokazima – hibrid  

   02.12. 2023.

  Zagreb, hotel Dubrovnik 

   

  Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje da  ispune prijavni obrazac: 

  https://forms.gle/Q9u22KvAZ5mPfuGs5 

   

     

  Kongres je namijenjen liječnicima i medicinskim tehničarima te će biti bodovan prema Pravilnicima Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara. 

   

  KOTIZACIJE NEMA!  

   

  Predsjednica: Akademkinja Vanja Bašić Kes

   

  Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku
  Hrvatsko društvo za prevenciju bol
  Hrvatsko društvo za moždani udar

  Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje HLZ-a
  Sekcija za glavobolju HND
  Hrvatsko neurološko društvo HLZ-a
  Udruga medicinskih sestara u neurologiji
  Udruga za prevenciju i liječenje bolesti bubrega
  Internacionalna Akademija nauka i znanosti BiH

   

   

  Podrška za dodatna pitanja prije, tijekom i nakon događaja je dostupna na email-u: onlinekongres@gmail.com  

   

   

   

   

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)

   

   

  TREĆI HRVATSKI KONGRES O NEURODEGENERATIVNIM BOLESTIMA s međunarodnim sudjelovanjem

  TREĆI HRVATSKI KONGRES O NEURODEGENERATIVNIM BOLESTIMA s međunarodnim sudjelovanjem

    

   Poštovane kolegice, poštovane kolege!

  U ime organizatora prof. dr. sc. Zlatka Trkanjca i akademkinje Vanje Bašić Kes zadovoljstvo nam je pozvati vas da sudjelujete na 

  TREĆEM HRVATSKOM KONGRESU O NEURODEGENERATIVNIM BOLESTIMA 

  s međunarodnim sudjelovanjem

  27. 10. 2023.

  Zagreb, hotel Dubrovnik – hibrid

   

  Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje da se prijave na email: onlinekongres@gmail.com

     

  Kongres je namijenjen liječnicima te će biti bodovan prema Pravilnicima Hrvatske liječničke komore 

   

  KOTIZACIJE NEMA!  

   

  Predsjednici:

  prof. dr. sc. Zlatko Trkanjec

  Akademkinja Vanja Bašić Kes

   

   

   

  Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku

  Hrvatsko društvo za prevenciju boli

  Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje HLZ-a

  Hrvatsko društvo za moždani udar

  Hrvatsko neurološko društvo HLZ-a

  MS centar Sestre milosrdnice

  Fabry centar Sestre milosrdnice

  Referentni centar za neurovaskularne poremećaje MZ RH

  Referentni centar za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli MZ RH

  Referentni centar za neuroimunologiju i neurogenetiku MZ RH

  Internacionalna Akademija nauka i znanosti BiH

  Udruga medicinskih sestara u neurologiji

  Udruga za prevenciju i liječenje bolesti bubrega

   

  Podrška za dodatna pitanja prije, tijekom i nakon događaja je dostupna na email-u: onlinekongres@gmail.com  

   

   

   

   

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)

  Tehnički organizator: Bantel travel d.o.o. Lufthansa City Center,                                                   

  10000 Zagreb, Ilica 191 b

   

   PRELIMINARNI PROGRAM