O NAMA

  HRVATSKO DRUŠTVO
  ZA PREVENCIJU BOLI

  Ciljevi HDPB DRUŠTVA

   

  • Rano prepoznavanje različitih bolnih stanja
  • Pravovremena i odgovarajuća dijagnoza bolnih stanja
  • Prevencija boli i učinkovito te sveobuhvatno liječenje bolnih stanja
  • interdisciplinarna suradnja u liječenju boli

  Bol

  Bol je jedan od najčešćih razloga dolaska pacijenta liječniku. Podaci govore da je bol vodeći simptom u ambulantama liječnika obiteljske medicine, gdje se oko 70% bolesnika javlja zbog boli. Na žalost, liječenje boli je nezadovoljavajuće pa tako 61% bolesnika trpi bol koja traje dulje od pet godina, a 24% bolesnika zbog bolova zatraži specijalističko mišljenje.

  Osjećaj boli je subjektivan, pa ga svaki pojedinac opisuje na svoj način. Najčešća bolna stanja su koštano-zglobni kronični i akutni bolovi, kronične i akutne križobolje, neuropatski bolovi, kronični i akutni bolovi kod malignih bolesti i glavobolje. No zbog neadekvatne dijagnoze, neodgovarajućih lijekova, neprepoznavanja depresije, nesanice, anksioznosti i ostalih komorbiditeta koji pojačavaju bolna stanja ili nerazumijevanja mehanizama uključenih u nastanak boli, bol se ne liječi učinkovito.

  U sklopu Klinike za neurologiju zagrebačke bolnice Sestara milosrdnica djeluje Centar za bol u kojem se sveobuhvatno liječe bolesnici s različitim bolnim sindromima kroz sustav multidisciplinarnog i multimodalnog pristupa koji uključuje optimalno planiranje farmakoterapije, edukaciju bolesnika, procjenu čimbenika rizika za razvoj bolnog sindroma i svakodnevno praćenje intenziteta boli i nuspojava kao procjena zadovoljstva bolesnika.

  %

  BOLESNIKA ODLAZI LIJEČNIKU ZBOG BOLI

  %

  BOLESNIKA TRPI BOL DULJE OD 5 GODINA

  %

  BOLESNIKA ZBOG BOLI TRAŽI SPECIJALISTIČKO MIŠLJENJE

  NAŠ TIM