OSMI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

  OSMI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

  Multimedijska dvorana KBC Sestre milosrdnice

  Klinika za neurologiju KBC Sestre milosrdnice
  Referentni centar za neurovaskularne bolesti Ministarstva zdravlja republike Hrvatske
  Referentni centar za glavobolje Ministarstva zdravlja republike Hrvatske
  Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli
  Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroimunologiju i neurogenetiku
  Hrvatsko društvo za moždani udar
  Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku
  Hrvatsko društvo za prevenciju boli  Hrvatsko neurološko društvo HLZ-a
  Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

  ORGANIZIRAJU:

  OSMI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE
  HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

  19. do 20. svibnja 2016.

  Multimedijska dvorana KBc Sestre milosrdnice, Vinogradska c. 29, zagreb

  U sklopu kongresa održat će se i sastanak
  Udruge medicinskih sestara i
  tehničara Hrvatske za neurologiju

  Kotizacije nema!

  Srdačno Vas pozivamo da prisustvujete ovom Kongresu koji će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.

  SPONZORI

  ALKALOID d.o.o. ZAGREB
  BAYER d.o.o.
  BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA d.d.
  BERLIN – CHEMIE MENARINI HRVATSKA d.o.o.
  EWOPHARMA d.o.o.
  JAMNICA d.d.
  JANA PHARM d.o.o.
  MEDIS ADRIA d.o.o.
  MERCK d.o.o.
  MILSING d.o.o.
  NOVARTIS HRVATSKA d.o.o.
  PFIZER CROATIA d.o.o.
  PHARMA SWISS d.o.o.
  PLIVA HRVATSKA d.o.o.
  ROCHE d.o.o.
  SANDOZ d.o.o.
  SHIRE d.o.o.