Klinika za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“

  Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje
  Hrvatskog liječničkog zbora
  Hrvatskog društva za neuroimunologiju i neurogenetiku
  Hrvatskog društva za moždani udar
  Hrvatskog društva za prevenciju boli

  o r g a n i z i r a j u

  3. ZAGREBAČKA FABRY ŠKOLA

   

  28. veljače 2019.

  Dvorana Klinika za neurologiju,
  KBC Sestre milosrdnice,
  Vinogradska 29, Zagreb

  Kotizacije nema!