Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku

  Hrvatsko društvo za moždani udar

  Hrvatsko društvo za prevenciju boli
  Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje HLZ-a Klinika za neurologiju KBC Sestre milosrdnice

  Referentni centar za neurovaskularne poremećaje MZ RH
  Referentni centar za glavobolju MZ RH
  Referentni centar za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli MZ RH

   Referentni centar za neuroimunologiju i neurogenetiku MZ RH

  MS centar Sestre milosrdnice

  Fabry centar Sestre milosrdnice
  Hrvatsko neurološko društvo HLZ-a

   

   

  Organiziraju 5. Zagrebačku Fabry školu

   

  28.listopada 2020. u 9 sati

   

  Hotel Dubrovnik, Gajeva 1, Zagreb – online

   

  Voditeljica : Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes

   

   

   

  PROGRAM

   

  09:00 – 09:15 Vanja Bašić Kes: Uvod i otvaranje 5 Zagrebačke Fabry škole

   

  09:15 – 09:30 Miljenka Jelena Jurašić: Kako klinički posumnjati na Fabryevu bolest

   

  09:30 –09:45 Lucija Zadro Matovina: Algoritam dijagnostičke obrade Fabryeve bolesti

   

  09:45 –10: 00 Petar Kes: Zdravlje bubrega u bolesnika s Fabryevom bolešću

   

  10:00 –10:15 Nikola Bulj: Uloga kardiologa u dijagnostici, praćenju i liječenju FB

   

  10:15 – 10:30 Iris Zavoreo: Neuropatska bol u bolesnika s Fabryevom bolešću

   

   10:30 – 10:45 Maša Malenica: Kada početi liječiti FB u dječijoj dobi

   

  10:45 – 11:00 Silva Butković Soldo: Liječenje mutacije D313Y

   

  11:00 – 11:15 Marina Titlić: Elektrofiziološke metode dijagnostike i pračenja FB

   

  11:15 – 11:30 Zlatko Trkanjec: Gaucherova bolest i Parkinsonova bolest – poveznica?

   

  11:30 – 11:45 Tonko Gulin: Prikaz nefrološkog slučaja 

   

  11:45 – 12:00 Nevena Grbić : Prikaz slučaja

   

  12:00 – 12:30 SIMPOZIJ

   

  12:30 – 15:00 OKRUGLI STOL: Covid-19 pandemija i Fabryeva bolest: Vanja Bašić Kes, Bojan Vujkovac, Petar Kes, Nikola Bulj, Silva Soldo Butković, Marina Titlić, Maša Malenica, Zlatko Trkanjec, Iris Zavoreo, Miljenka Jelena Jurašić, Lucija Zadro Matovina

   

   

   

   

  12:00 – 15:00

   

  6.hrvatski simpozij neuroimunoloških sestara i tehničara – Zorana Glavaš Kuzmanić, Lenka Mihulja, Lenka Kopačević

   

   

  Tehnički organizator: Bantel travel d.o.o. Lufthansa City Center

                                         10000 Zagreb, Ilica 191 b

   

   

   

   

  Video snimka kongresa:

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)

   PROGRAM