SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  MEDICINSKI FAKULTET

  i

  KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR “SESTRE MILOSRDNICE”
  KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

  Referentni centar za neurovaskularne poremećaje Ministarstva zdravlja RH
  Referentni centar za glavobolje Ministarstva zdravlja RH
  Referentni centar za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli
  Ministarstva zdravlja RH

  o r g a n i z i r a j u

  ZBRINJAVANJE KAROTIDNE BOLESTI
  TEČAJ I. KATEGORIJE

  6. ožujka 2015. u 9:00 sati

  Klinika za neurologiju, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, Zagreb

  Cijena tečaja je 500 kn!

  Srdačno Vas pozivamo da prisustvujete ovom Kongresu koji će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.