Klinika za neurologiju KBC “Sestre milosrdnice”

  KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
  REFERENTNI CENTAR ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE
  MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE
  REFERENTNI CENTAR ZA GLAVOBOLJE MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE
  REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE AKUTNE I KRONIČNE BOLI

  o r g a n i z i r a j u

  VELIKO PREDAVANJE KLINIKE ZA NEUROLOGIJU
  POVODOM DANA MOŽDANOG UDARA

  29. listopada 2015.

  KBC Sestre milosrdnice,
  Vinogradska cesta 29, Zagreb

  Kotizacije nema!

  Srdačno Vas pozivamo da prisustvujete ovom Simpoziju koji će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.