Multimedijska dvorana KBC Sestre milosrdnice
  KLINIKA ZA NEUROLOGIJU, KBC “SESTRE MILOSRDNICE”
  HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HLZ-a
  HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROIMUNOLOGIJU I NEUROGENETIKU
  HRVATSKO DRUŠTVO ZA MOŽDANI UDAR
  HRVATSKO DRUŠTVO ZA PREVENCIJU BOLI
  HRVATSKO NEUROLOŠKO DRUŠTVO HLZ-a
  REFERENTNI CENTAR ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE Ministarstva zdravstva RH
  REFERENTNI CENTAR ZA GLAVOBOLJU Ministarstva zdravstva RH
  REFERENTNI CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE AKUTNE I KRONIČNE BOLI Ministarstva zdravstva RH
  REFERENTNI CENTAR ZA NEUROIMUNOLOGIJU I NEUROGENETIKU Ministarstva zdravstva RH

  ORGANIZIRAJU:

  TREĆI HRVATSKI NEUROIMUNOLOŠKI KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem

  16. do 17. ožujka 2017. Multimedijska dvorana KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb

  U sklopu kongresa održat će se i treći skup medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurimunologiju

  GLAVNE TEME KONGRESA:

  OSNOVE NEUROIMUNOLOŠKIH BOLESTI
  NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP DEMIJELINIZACIJSKIM BOLESTIMA
  NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP NEUROMUSKULARNIM BOLESTIMA
  NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP  NEURODEGENERATIVNIM BOLESTIMA
  NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP CEREBROVASKULARNIM BOLESTIMA
  NEUROIMUNOLOŠKA OSNOVA BOLI
  IMUNOMODULACIJSKA I IMUNOSUPRESIJSKA TERAPIJA U NEUROIMUNOLOŠKIM BOLESTIMA
  NEUROREHABILITACIJA U NEUROIMUNOLOŠKIM BOLESTIMA

  Kotizacije nema!

  Srdačno Vas pozivamo da prisustvujete ovom Kongresu koji će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.

  SPONZORI

  ALKALOID d.o.o.

  ZAGREB BAYER d.o.o.

  BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA d.d.

  BERLIN – CHEMIE MENARINI HRVATSKA d.o.o.

  EWOPHARMA d.o.o.

  JAMNICA d.d.

  JANA PHARM d.o.o.

  MEDIS ADRIA d.o.o.

  MERCK d.o.o.

  MILSING d.o.o.

  NOVARTIS HRVATSKA d.o.o.

  PFIZER CROATIA d.o.o.

  PHARMA SWISS d.o.o.

  PLIVA HRVATSKA d.o.o.

  ROCHE d.o.o.

  SANDOZ d.o.o.

  SHIRE d.o.o.