Klinika za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“

  Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku Hrvatsko društvo za prevenciju boli Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje HLZ-a Hrvatsko društvo za moždani udar Referentni centar za neurovaskularne poremećaje MZ RH Referentni centar za glavobolju MZ RH Referentni centar za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli MZ RH Referentni centar za neuroimunologiju i neurogenetiku MZ RH

  o r g a n i z i r a j u

  PRVI KONGRES NEUROGENETIKE

  6. travnja 2018. u 9:00 sati

  Klinika za neurologiju, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska 29,
  dvorana – 2. kat, Zagreb

  VODITELJ KONGRESA:

  Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes Predstojnica
  Klinike za neurologiju KBC „Sestre Milosrdnice“

  PROGRAM

  }

  9:00am – 9:20am

  Genomaska analiza u dijagnostici neuroloških bolesti

  Fran Borovečki

  }

  9:20am – 9:40am

  Nasljedne epilepsije

  Silvio Bašić

  }

  9:40am – 10:00am

  Pompeova bolest

  Ervina Bilić

  }

  10:00am – 10:20am

  Huntingtonova koreja

  Maja Relja

  }

  10:20am – 10:40am

  Nasljeđe i Parkinsonova bolest

  Zlatko Trkanjec

  }

  10:40am – 11:00am

  Nasljedne distonije

  Višnja Supanc

  }

  11:00am – 11:40am

  SIMPOZIJ – GENZYME

  }

  11:40am – 12:15am

  SIMPOZIJ – ROCHE

  }

  12:00am – 12:20am

  Fascioskapulohumeralna distrofija

  Davorka Vranješ

  }

  12:20am – 12:40am

  Hereditarna senzomotorna polineuropatija

  Marija Ivica

  }

  12:40am – 13:00am

  MELAS

  Iris Zavoreo

  }

  13:00am – 13:20am

  PAUZA

  }

  13:20am – 13:40am

  Migrena – važnost nasljeđa

  Damir Petravić

  }

  13:40am – 14:00am

  Uloga akupunkture u liječenju glavobolje

  Darija Mahović Lakušić

  }

  14:00am – 14:30am

  SIMPOZIJ

  }

  14:30am – 14:50am

  Što nam u kliničkoj praksi znači mutacija D313Y

  Silva Butković Soldo

  }

  14:50am – 15:10am

  Genetika moždanog udara

  Arijana Lovrenčić-Huzjan

  }

  15:10am – 15:30am

  Moya-Moya bolest

  Tomislav Breitenfeld

  }

  15:30am

  ZAKLJUČCI I ZATVARANJE KONGRESA

  Kotizacije nema!

  Srdačno Vas pozivamo da prisustvujete ovom Kongresu koji će biti bodovan prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.

  SPONZORI: 

  AbbVie Bayer Merck Pliva Hrvatska Providens Roche Sanofi Genzyme Shire