Poštovane kolegice, poštovane kolege!

  Povodom obilježavanja Međunarodnog dana moždanog udara u ime organizatora prof. dr. sc. Tomislava Breitenfelda i prof. dr. sc. Vanje Bašić Kes zadovoljstvo nam je pozvati vas da sudjelujete na 

  KONGRESU HITNA STANJA U NEUROLOGIJI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM          

   20. i 21. LISTOPADA 2022.

   

  GLAVNE TEME KONGRESA

  Moždani udar

  Glavobolja

  SAH

  Epilepsija

  Upalne bolesti SŽSa

  ADEM

  Myasthenia gravis

  GB sindrom

  Koma

  Povišeni intrakranijalni tlak

   

  Predsjednici Kongresa

  Prof. dr. sc. Tomislav Breitenfeld

  Prof. dr. sc. Vanja Bašić Kes

  Molimo sve zainteresirane za sudjelovanje da se prijave na email: info@hdning.hr

   

  Podrška za dodatna pitanja prije, tijekom i nakon događaja je dostupna na email-u: onlinekongres@gmail.com

   

  Kongres je namijenjen liječnicima i medicinskim tehničarima te će biti bodovan prema Pravilnicima Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara. 

   

   

  Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku
  Hrvatsko društvo za moždani udar
  Hrvatsko društvo za prevenciju boli
  MS centar Sestre milosrdnice
  Fabry centar Sestre milosrdnice
  Referentni centar za neurovaskularne poremećaje MZ RH 
  Referentni centar za neuroimunologiju i neurogenetiku MZ RH
  Referentni centar za glavobolju MZ RH
  Referentni centar za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli MZ RH
  Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje HLZ-a
  Hrvatsko neurološko društvo HLZ-a 
  Klinika za neurologiju KBC Sestre milosrdnice

  Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

    

    

   

   

   

   

  20. i 21.10. 2022.

   Zagreb 

   

   

   

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)

                                 

   

   

  Tehnički organizator: Bantel travel d.o.o. Lufthansa City Center,                                                   

  10000 Zagreb, Ilica 191 b

   

   

  PROGRAM