Klinika za neurologiju KBC “Sestre milosrdnice”

  HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HLZ-a
  HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROIMUNOLOGIJU I NEUROGENETIKU
  HRVATSKO DRUŠTVO ZA MOŽDANI UDAR
  HRVATSKO DRUŠTVO ZA PREVENCIJU BOLI
  REFERENTNI CENTAR ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE
  REFERENTNI CENTAR ZA GLAVOBOLJE MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE
  REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE AKUTNE I KRONIČNE BOLI

  ORGANIZIRAJU:

  SIMPOZIJ “GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2014?”

  6. prosinac 2014.

  Hotel Hilton,
  Ulica grada Vukovara 269a
  (u sklopu kompleksa Green Gold), Zagreb

  Kotizacije nema!