Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku

  Hrvatsko društvo za prevenciju boli

  Hrvatsko društvo za moždani udar

  Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje HLZ-a

  Sekcija za glavobolju HND

  Hrvatsko neurološko društvo HLZ-a

  Klinika za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“

  REFERENTNI CENTAR ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE

              MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE

  REFERENTNI CENTAR ZA GLAVOBOLJE  MINISTARSTVA ZDRAVLJA  REPUBLIKE HRVATSKE

  REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA ZDRAVLJA  ZA DIJAGNOSTIKU I LIJEČENJE AKUTNE I KRONIČNE BOLI  MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE

  REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA ZDRAVLJA ZA NEUROIMUNOLOGIJU I NEUROGENETIKU  MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE HRVATSKE

  o r g a n i z i r a j u

  DRUGI NACIONALNI KONGRES GLAVOBOLJE I BOLI

  s međunarodnim sudjelovanjem

  3. i 4. rujna 2020.

  u hotelu Dubrovnik, Zagreb

  GLAVNE TEME KONGRESA:

  Tenzijska glavobolja

  Dijagnostika, liječenje te prevencija migrene

  Cluster glavobolja

  Kraniofacijalne glavobolje

  Dijagnostika i liječenje akutne i kronične boli

  Neuropatska bol

  Predsjednica Kongresa

  prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes

   

  PROGRAM

  3. rujna 2020.

  8:30 – 9:00 Vanja Bašić Kes: Uvod i pozdravna riječ

  9:00 – 9:20 Davor Jančuljak: Patofiziologija migrene

  9:20 – 9:40 Damir Petravić: Suvremeni pristup liječenju migrene

  9:40 – 10:00 Arijana Lovrenčić Huzjan: Zdravstveni značaj migrene

  10:00 – 10:20 Iris Zavoreo: Cluster glavobolja

  10:20 – 10:50 PAUZA

  10:50 – 11:10 Marina Titlić: Glavobolja i MS

  11:10 – 11:30 Koraljka Bačić Baronica: Kraniofacijalne neuralgije

  11:30 – 12:30 SIMPOZIJ PLIVA

  12:30 – 12:50 Zlatko Trkanjec: Sekundarne glavobolje

  12:50 – 13:10 Višnja Supanc: Glavobolja kao simptom tromboze venskih sinusa

  13:10 – 13:30 Tomislav Breitenfeld: Glavobolja u hitnoj neurološkoj ambulanti

  13:30 – 13:50 Marijana Bosnar Puretić: Terapijski pristup bolesnicima s povišenim intzrakranijalnim tlakom

  13:50 – 14:10 Maja Majdak: Tenzijska glavobolja

  14:10 – 14:30 Duška Šklebar: Neuropatska orofacijalna bol – dijagnostički i terapijski izazov

  14:30 – 15:30 PAUZA

  15:30 – 17:00 Prikazi slučajeva – Ivana Hustić, Nevena Grbić, Ivana Kobasić, Rafaela Vukasović, Melanija Barbir, Marta

  Polegubić, Helena Trputac

  4. rujna 2020.

  9:00 – 9:20 Osman Sinanović: Neuropatska bol – kako dijagnosticirati i liječiti

  9:20 – 9:40 Vanja Bašić Kes: Bol kao prvi simptom Fabryeve bolesti

  9:40 – 10:00 Miljenka Jelena Jurašić: MS i neuropatska bol

  10:00 – 10:20 Petar Kes: Bol u bolesnika sa kroničnom bolešću bubrega

  10:20 – 10:40 Jasminka Đelilović Vranić: Postherpetička neuralgija

  10:40 – 11:00  Sandra Vučković Rebrina: Bolna dijabetička polineuropatija

  11:00 – 11:20 Tomislav Badel: Poremećaji TM zgloba

  11:20 – 11:40 Silva Soldo Butković: Neurorehabilitacija i kronična bol

  11:40 – 12:00 PAUZA

  12:00 – 13:00  SIMPOZIJ

  13:00 – 13:20 Azra Alajbegović Kurtović: Nefarmakološke metode liječenja boli

  13:20 – 13:40 Lidija Fumić: Liječenje maligne boli

  13:40 – 14:00 Željko Ivanec: Terapija intrakranijalne hipotenzije

  14:00 – 14:20 Vesna Đermanović Dobrota: Kvaliteta života bolesnika s dijabetičkom polineuropatijom

  14:20 – 14:40 Lucija Zadro Matovina – Centar za bol KBC Sestre milosrdnice

  14:40 – 15:30 PAUZA

  15:30 – 17:00 Prikazi slučajeva –  Ana Marija Koruga, Ivana Hustić, Nevena Grbić, Ivana Kobasić, Rafaela Vukasović, Melanija Barbir, Marta Polegubić, Helena Trputac

  17:00 ZATVARANJE KONGRESA

  Kotizacija: 2500 kuna

  Tehnički organizator: Bantel travel d.o.o. Lufthansa City Center

                                         10000 Zagreb, Ilica 191 b

  Video snimka kongresa:

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)

   PROGRAM