Klinika za neurologiju KBC „Sestre milosrdnice“

  Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Hrvatsko društvo za moždani udar
  Hrvatsko društvo za prevenciju boli
  Hrvatsko neurološko društvo HLZ-a
  Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

  ORGANIZIRAJU:

  DRUGI HRVATSKI NEUROIMUNOLOŠKI KONGRES
  s međunarodnim sudjelovanjem

  07. do 08. svibnja 2015.

  Multimedijska dvorana
  KBC Sestre milosrdnice
  Vinogradska 29,  Zagreb

  GLAVNE TEME KONGRESA:

   NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP DEMIJELINIZACIJSKIM BOLESTIMA

   NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP NEUROMUSKULARNIM BOLESTIMA

   NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP NEURODEGENERATIVNIM BOLESTIMA

   NEUROIMUNOLOŠKI PRISTUP CEREBROVASKULARNIM BOLESTIMA

   NEUROIMUNOLOŠKA OSNOVA BOLI

   IMUNOMODULACIJSKA I IMUNOSUPRESIJSKA TERAPIJA U NEUROIMUNOLOŠKIM BOLESTIMA

   NEUROREHABILITACIJA U NEUROIMUNOLOŠKIM BOLESTIMA

   

  U sklopu kongresa održat će se i sastanak Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju

  Kotizacije nema!