HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HLZ

   SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET

  i

  KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR “SESTRE MILOSRDNICE”

  KLINIKA ZA NEUROLOGIJU

  Referentni centar za neurovaskularne poremećaje Ministarstva zdravlja RH

  Referentni centar za glavobolje Ministarstva zdravlja RH

  Referentni centar za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli Ministarstva zdravlja RH

  ORGANIZIRAJU:

  PROGRAM TEČAJEVA DOPLER U NEUROLOGIJI

  9. ožujka 2015. u 9:00 sati

  Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, Vinogradska 29, Zagreb

  Informacije o cijeni nalaze se u dokumentu!

  Svaki tečaj je bodovan s 15 bodova od HLK i s 5.9 bodova ECST Medicinskog fakulteta u Zagrebu, što nakon položenog ispita, omogućuje samostalno vršenje ultrazvučnih pregleda.