Klinika za neurologiju KBC Sestre milosrdnice
  Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku
  Hrvatsko društvo za prevenciju boli
  Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje HLZ-a
  Hrvatsko društvo za moždani udar
  Referentni centar za neurovaskularne poremećaje MZ RH
  Referentni centar za glavobolju MZ RH
  Referentni centar za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli MZ RH
  Referentni centar za neuroimunologiju i neurogenetiku MZ RH

  o r g a n i z i r a j u

  Četvrti Hrvatski neuroimunološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem i drugi regionalni skup: multipla skleroza u fokusu – dijagnostika i terapija u zemljama srednje i jugoistočne Europe te četvrti skup medicinskih sestara i tehničara u neuroimunologiji

  2. – 5. svibnja 2019.

  Opatija, hotel 4. Opatijska cvijeta

   

  Day(s)

  :

  Hour(s)

  :

  Minute(s)

  :

  Second(s)

  PREUZMITE PROGRAM