Klinika za neurologiju KBC “Sestre milosrdnice”

  Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku
  Hrvatsko društvo za prevenciju boli
  Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje HLZ-a
  Hrvatsko društvo za moždani udar

  o r g a n i z i r a j u

  PREDAVANJE U SKLOPU ČETRNAESTOG
  TJEDNA MOZGA 2015. GODINE
  NA TEMU MOŽDANI UDAR

  18. ožujka 2015. u 12:00 sati

  Knjižnica B. Ogrizović,
  Preradovićeva 5, Zagreb,

  PROGRAM

  Moždani udar u mladih osoba

  Vanja Bašić Kec

  Sekundarna prevencija moždanog udara

  Zlatko Trkanjec

  Dijagnostika moždanog udara

  Arijana Lovrenčić Huzjan

  Akutno liječenje moždanog udara

  Vesna Vargek Solter

  Epilepsija nakon moždanog udara

  Hrvoje Hećimović